Vampyrisme
Vampyrisme er en praksis, hvor man drikker blod fra en person eller et dyr. I folketroen refererer begrebet ofte til en tro på, at man kan vinde overnaturlige kræfter ved at drikke blod.

Countess Elizabeth Báthory Blood Countess Når man taler om vampyrisme, kan man nemmest beskrive det som en form for kannibalisme. At spise andres menneskers blod eller kød er almindeligt kendt fra historien og har ofte sit udgangspunkt i en eller anden form for spirituel overbevisning. Grunden til, at men spiser menneskers blod eller kød, er troen på, at men kan opnå en eller anden magt over sit offer eller tilegne sig en form for styrke, som ikke kan opnås på anden måde. Der finders en række konkrete eksempler på denne overbevisning, eksempelvis har vampyrisme været brugt som et middel til at fremme både frugtbarhed, potens og skønhed. Selvfølgelig forekommer vampyrisme også i tilfælde, hvor der ikke har været anden føde at få, eksempelvis da det uruguaynske rugbyhold fra Stella Mari's College med deres familie og venner i 1972 var om bord på Uruguayan Air Force Flight 571, som forulykkede i Andesbjergene og de overlevende måtte ty til kannibalisme for at overleve. Her er der dog tale om kannibalisme for overlevelsens skyld og som sådan ikke vampyrisme.

Vampyrisme er også brugt som en taktik i psykologisk krigsførelse, med det formål at terrorisere fjenden og skræmme ham før en forestående kamp, hvilket blandt andet kendes fra sydamerikanske junglestammer.

Cannibal Holocaust (1980) I zoologi og botanik bruges udtrykket vampyrisme, når der henvises til igler, myg, mistelten, vampyrflagermus og andre organismer, som udnytter kropsvæsker fra byttedyr. Dette gælder også mytologiske dyr som eksempelvis Chupacabra.

Når vampyrisme er en del af en personlighedsforstyrrelse, er der potentielt fare for, at adfærden kan føre til en kriminel handling. I de tilfælde, hvor vampyren, er der ofte tale om indlysende psykoser. Der findes dog subkulturer, der praktiserer vampyrisme uden tab af menneskeliv og hvor man ikke kan påvise nogle personlighedsforstyrrelser. Her er en mere passende betegnelse afvigende adfærd eller fetichisme. Fetichisme er en form for seksuel tiltrækning til et objekt eller handling, som har en stimulerende effekt på den udøvende.

 
Twilight Test dig selvVampyrtesten