Vampyren

Vampyren Vampyren har eksisteret lige så længe som menneskeheden har været på jorden og der findes mange interessante beretninger om vampyrer. Men det er ikke så ofte, at man hører om, hvordan vampyren er som person. Denne beskrivelse vil kort fortælle, hvordan vampyren tænker og hvordan den opfører sig i det daglige.
Vampyren er ikke ond for at være ond, den er bare et væsen som må følge sin natur på samme måde som et rovdyr på den afrikanske savanne må jage, for at overleve. Der findes mange forskellige vampyrer som alle har forskellige karaktertræk, men der er dog en række elementer som går igen i alle vampyrfamilier.
Vampyrens vigtigste lov er loyalitet, som handler om respekt og trofasthed over for andre vampyrer. Har vampyren forbrudt sig mod denne lov, vil den blive jaget og tilintetgjort af andre vampyrer.
Vampyren har ofte valgt et "liv" i ensomhed. Et liv i afsondrethed er ofte valgt af vampyrer, som helliger deres "liv" til at selvrealisering, hvilket eksempelvis man kender fra andre subkulturer, hvor man har draget nytte af ensomheden. Menneskelige relationer er ikke alt, men nødvendig når det gælder vampyrens blodtørst. Et liv i ensomhed kan være en vigtig kilde til stabilitet og tilfredshed hos vampyren. Nogle har behov for at være alene, for at realisere sig selv og dyrke mørkes interesser.

Vampyrens ensomhed er en positiv og konstruktiv tilstand præget af selv-engagement. Ensomheden er en ønskværdigt tilstand for vampyren, her kan den få en indre rigdom, som giver åndelig næring. Alle vampyrer behøver perioder med ensomhed, selvom vampyren er afhængig af frisk blod, må den opsøge ensomheden. Ensomheden er vigtig - den giver vampyren tid til at udforske og kende sig selv. Ensomhed giver vampyren mulighed for at se ting i et nyt perspektiv. Den fornyer vampyrens lyst til nattens udfordringer. Ensomheden giver vampyren muligheden for at samle energi og styrke.
Vampyren mangler empati. Ordet empati stammer fra det græske empatheia og er sammensat af ordene en (ind) og patos (følelse), hvilket betyder indføling i en person eller et andet levende væsen. Empati er evnen til at indleve sig i andre menneskers eller væseners følelser og genkende dem, som om følelserne var ens egne. Hvilket ikke skal forveksles med sympati - evnen til at opleve den samme følelse som en anden person. Empati er at sætte sig i den anden persons sted, hvorimod sympati er at føle med den anden person. Vampyren har slet ikke denne evne eller i en meget begrænset form. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at vampyren altid handler ondt. Vampyren har stadig et valg imellem at foretage gode og slette handlinger.

Vampyren kan bruge hypnose, inden den angriber sine ofrer. Under en hypnose neddrosler vampyren hjerneaktiviteten hos offeret til et meget lavt niveau, der svarer til en slags halvvågen søvntilstand. Offeret er fuldstændig i ro og modtagelig for vampyren. Offeret er altid vågen under hypnosen - men kan ikke gøre noget. Efter behandlingen vil offeret ikke være klar over, hvad der er sket.
Vampyren har tendens til at være meget charmerende og karismatisk, hvilket hjælper med at maskere dens mørke karaktertræk. Vampyren har et unaturlig oppustet billede af sig selv og mener, at samfundets regler ikke gælder for den. Den opfattelse er ofte udslag i urealistiske langsigtede mål og løgne. Løgn kommer meget let til vampyren og ofte bruger den løgne til at udnytte og manipulere omkring den.
Vampyren har meget vanskelig ved at kontrollere dens drifter og dens manglende respekt for mennesker gør, at den kan blive opdaget. Få vampyrer er i stand til at anerkende deres fejltagelser eller tage ansvaret for deres handlinger. Vampyren har en sygdom, hvor immunsystemets reaktion på solen resulterer i en allergisk reaktion som producerer et udslæt, der kan indeholde vabler eller nældefeber. Får vampyren for meget sol kan den dø.
Vampyren kan bruge clairvoyance som er den psykiske evne eller kraft til at se objekter eller synes. Synerne kan forekomme i fremtiden, eller i fortiden. Clairvoyance eller klarsyn benyttes som en metode af vampyren til at forudse problemer og konflikter


 
Nosferatu